All for Joomla All for Webmasters

alb

1.  Што подразбираме под  Chek up ?
- Chek up е е собир од одреден број на анализи, снимки и тестови кои се прават за проверка на Вашето здравје  .
2. Зошто е битно да се прави и колку често?
- Chek up на Вашето здравје е препорачливо да се прави на годишно ниво, во зависност од Вашата возраст еднаш во две години, до еднаш годишно за лица над 40 години.
-    Битно е да се изведува пред се за заштита на Вашето добро здравје и рано откривање на  ризикот за појава на разни  типови болести.   
3. Што треба да се направи за да се изведе еден Chek up ?
 - Потребно е наутро на гладен стомак да се дадат примероци на крв, урина , да се провери  крвниот притисок, белите дробови , да се пресмета индексот на телесна маса (BMI) да се сними ЕКГ снимка , доколку е потребно да се направи ехо на внатрешните органи ..........

По завршување со сите анализи и синимки , сите резултати се собираат и истите се приложуваат кај Вашиот матичен лекар. Истиот според вредностите од Вашите резултати ја воочува Вашата здраствена состојба и доколку е потребно за заштита на истата се превземаат навремени превенции како препишување на соодветна терапија или упатување до соодветен специалист од потребната област.

Chek up е проверка на здравјето според воздраста и полот на пациентот која се прави на годишно ниво, а со изведба на истиот се почнува од 20 годишна воздраст
Анализите кои се состојат во еден Chek up се променливи и не се стриктно ограничени на одредени анализи. Анализите потребни за еден Chek up се менуваат и дополнуваат според воздрасната група и здраствената состојба на секој поединечен пациент

-   Chek up-от кај здравите особи се повторува по 1 до 3 години
Со Chek up на Вашето здравје со висок процент од 90-95% може да се предвиди дали постои некаков ризик за појава на рак или појава на некоја друга  болест. Но ниеден Chek up  неможе со 100 % сигурност да предвиди ненадејна појава на рак или ненадејна смрт.

Процентот на предвидување на ризикот за појавана  на несакана болест и сочувување
на Вашетодобро здравје расте со расотот  на бројот на анализите кои се состојат во Chek up-от

Со еден Chek up со 100% сигурност  Со процент од 90% може да се  
може да се утврди постоење на :
предвиди ризикот за појава на :
-Проблеми во исхраната  
-Висок крвен притисок -Рак на дојка
-Дијабетис
-Рак на дебело црево
-Висок холестерол -Рак на матка
-Анемичност -Непостоење на рак на тироидната жлезда и простата
-Болести на црниот дроб  
-Проблеми на мочните патишта
 
-Болести кои се пренесуваат со полов акт  
-Рак на кожа  
-Болести на тероидната жлезда  
-Утврдување на тумор  
-Хормонални нарушувања и др  

 

Chek up-от не е собир на тестови за испитување и утврдување на лоши здраствени состојби.Напротив треба да се гледа како збир од тестови, анализи за утврдување исочувување на Вашето добро здравје.

За сочувување на Вашето добро здравје Д.Л.Б.М во соработка со докторите од амбулантата Хигин ви препорачуваат секој годишна проверка на Вашето здравје со Примарниот Chek up пакет

slika1